Skip to content
#stroke

Expert Panel Discussion

Ales Tomek (CZ), Won-Seok Kim (KO), Jacek Staszewski (PL), Valeria Caso (IT), Rich Leigh (USA)